Evangélikus Pedagógiai Intézet

● Számlázási és postacím: 1085 Budapest, Üllői út 24. ●  Központi e-mail cím: epszti@lutheran.hu

Őszi Országos Óvodai Szakmai Nap - 2017.11.14.

ORSZÁGOS ÓVODAI SZAKMAI NAP ÉRTÉKELÉSE

Szentendre, 2017. november 14.

Dicsérjétek dobbal, körtáncot járva, dicsérjétek citerával és fuvolával.
Dicsérjétek zengő cintányérral!" 

                                                                                          Zsolt 150  4,5

Október 1-jén ünnepeltük a ZENE VILÁGNAPJÁT.

Mi sem természetesebb, minthogy ehhez a naphoz kötöttük Országos szakmai napunk témáit is... és helyszínéül egy olyan óvodát választottunk, ahol különösen is komoly szerepet kap a zenei nevelés.

Kodály országában fontos, hogy az óvodák zenei ízlésükkel és nevelésükkel gazdagítsák az intézmény, valamint a település életét, és ezzel formálják szűkebb társadalmunk arculatát is.

Kodály Zoltán, a nagy zeneszerző szavait mindig is komolyan kell vennünk, mely szerint:

„ÓVODÁVAL, ANNAK ZENÉJÉVEL FOGLALKOZNI NEM MELLÉKES KIS KÉRDÉS…ORSZÁGÉPÍTÉS!”

Jövőbe mutató gondolatok:

Pedagógiai munkánkban változatlanul az igényességre törekszünk, eddig kialakított keresztyén értékeinket megőrizve, az általunk elfogadott alapelvek és a tantárgygondozói pályázatban megfogalmazottak szerint dolgozunk és szervezzük meg kellő igényességgel országos óvodai szakmai napjainkat.

 A fejlődést, a korszerű óvodapedagógusi szemléletmódot támogatjuk, a továbbképzés szervezésénél is ezt tartjuk szem előtt.

Istennek hála, folyamatosan emelkedő tendenciát mutat a konferenciára jelentkezők száma.

Örvendetes tény az is, hogy az újonnan átvett és az evangélikus oktatás folyamatába bekapcsolódó  óvodák is szívesen regisztráltak a szakmai napunkra, és a fiatal, pályakezdő kollégák is szép számmal jelen voltak.

E folyamat kezelése, megoldása a következő évben is a feladataink közé tartozik.

A Szentendrei Zenei Evangélikus Óvoda nevelőközössége egy jól szervezett szakmai napot tudhat magáénak, melynek anyagi hátterét és tartalmi felépítését az EPSZTI támogatta.

Az összehangolt csapatmunka elengedhetetlen feltétele a hatékony pedagógiai munkának.

Az egymásra odafigyelés, a másság tolerálása, empátia, segítőkészség hatotta át az egész szakmai napot és ezt megelőzően a szervezési szakaszt.

A pedagógiai kultúra fejlesztésén túl fontos feladatunk volt a népi hagyományok ÉLTETÉSE, annak keresztyéni hátterének kiemelése.

A szakmai nap elérte kitűzött célját:

 A játékba integrált fejlesztés az óvodai nevelés alaptevékenysége.

Így tapasztalhattuk meg, hogy a szentendrei óvoda a zenei fejlesztésre alapozva keresztyén, népi, zenés játékokat biztosít az óvodában, főként a népi hagyományokra és tartalmas zenei és körjátékokra fókuszálva.

A zenei bemutató foglalkozáson a látottak és hallottak alapján elmondható, hogy a hagyományéltetés szükséges része volt a mozgás, a mozgásfejlesztés, amely nemcsak a korosztály életkori sajátossága, hanem az értelmi képességek fejlesztésének segítője is.

A gyermekek kreatív népi játéka kellőképpen lekötötte a pedagógusok figyelmét és meglágyította a szíveket.

Tartalmas, eseménydús, változásokban, újításokban, programokban gazdag napot tudhatunk magunk mögött.

Jövőbe tekintő gondolataink között mindenképpen szerepelnie kell eddigi keresztyén értékeink megőrzésének, a hagyományaink ápolásának, sajátosságaink megóvásának és a fejlődés-fejlesztés jövőbe mutató irányának.

A gyermekek képességfejlesztéséhez szükséges fontos pedagógia elvekről, az intellektuális fejlesztés módszereiről láthattunk példát.

 „Minden pedagógia hamis, amely nem elsősorban arra a személyiségre támaszkodik akit nevel, annak szükségleteire, legbensőbb énjére.” (Celestin Freinet)

DÉLUTÁNI KÉZMŰVES MŰHELYMUNKÁK:

ZENEFESTÉS – NÉPI JÁTÉKOK TANÍTÁSA – EGYSZERŰ NÉPI HANGSZEREK KÉSZÍTÉSE (Bodzacsörgő, zúzoló)/ két helyszínen 4 csoportos foglalkoztatásban.

A hagyományos kézműves technikák elsajátítása nem csupán az ismeretek bővítését, az alkotó embernek korábbi hagyományokhoz való nosztalgikus visszatérését jelenti, hanem a kreativitás kibontakozásának, a kézzelfogható eredményre vezető munka örömének élményét is.

Az óvodai életben a munkára nevelés elősegítését is szorgalmazhatjuk ezekkel a tevékenységekkel:  kézzelfogható eredményt hozó, de koncentrált figyelmet igénylő alkotó tevékenység a munkára nevelésben, az önbizalom erősítésében is hasznos.

Kiváló szakemberek irányításával zajlottak a barkácstevékenységek, az ott elkészített hangszereket az óvodapedagógusok otthonaikba vihették, ahol felhasználhatják az ének-zenei foglalkozásokon.

ÖSSZEGZÉS:

A házigazda Szentendrei Zenei Evangélikus Óvoda Fenntartója Horváth-Hegyi Olivér ráhangolódó áhítata és úti áldása, valamint a Nevelőtestület tagjai keresztyén hozzáállása és szakmai elhivatottsága mind eredményre vitték az országos szakmai napot.

A zeneiség fontos szerepet tölt be életünk folyamán, de a napot is áthatotta ez az élmény, ez az érzés. A megnyitóban az nevelőközösség közös népéneke, majd az óvodapedagógusok közös „acapella” éneke is mind lelket és szívet derített fel.

Reménységem, hogy a szakmai napon a zenei nevelés lélekben és tartalomban is építő volt: hiszen, ahogyan azt KODÁLY vallja: az ének felszabadít, testi-lelki diszpozíción javít, figyelemre-fegyelemre szoktat. Fejleszti a közösségi érzést. Kifejleszti a csírájában minden emberben meglevő zeneérzéket, ezzel megadja a műveltség alapját, amivel aztán szebbé, gazdagabbá teszi.

E gondolatokkal zártam az országos szakmai napot, és a hála szavaival köszöntem meg a vendéglátó evangélikus zenei óvodának a nap szervezését!

Kiemelten köszöntük meg Horvát-Hegyi Olivér lelkész úrnak, az intézmény Fenntartójának áhítatát, Majorosné Lasányi Ágnes EPSZTI Igazgató Asszonynak támogatását és Ablonczyné Vándor Margit óvodai szakértőnek a szervezésben való jelentős közreműködését.

Rendezvényünk az EPSZTI támogatásával szerveződött, köszönet érte.

A költségvetésben meghatározott kiadásokhoz igazodva szerveztük meg a továbbképzést.

Ugyanakkor hálával tartozunk Szentendre város Vezetésének is, akik szintén támogatták Országos Evangélikus Szakmai napunkat, találkozónkat.

Verseghy Nagy Miklós polgármester úrnak, Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester Asszonynak és Kozma Krisztina oktatási referensnek a köszönet szavát tolmácsoltam.

 

VÉGEZETÜL:

Az ország szinte minden részéről érkeztünk, vállalva a távolságot, a vele járó utazást az országos óvodai nap szakmai többletéért.

Az Országos Konferencia szervezői nevében bízom abban, hogy a szakmai találkozó komoly szakmai elmélyülést és lelki feltöltődést adott, ugyanakkor eredményes és új ismereteket nyújtó és élményekkel teli is volt. Fontos megemlítenem, hogy közel 160 pedagógus regisztrált a szakmai napra, amely komoly erőpróbát és szervezőmunkát igényelt a hely megtervezése szempontjából az utolsó pillanatokban is. Noha ilyen hatalmas érdeklődés övezte a konferenciát, és feszített volt az időkeret, mégis úgy érzem, hogy fegyelmezett és megértő volt a pedagógus közösség.

NEHÉZSÉG:

A kisebb, 2-3 csoportos óvodáknál mindig nehézséget jelent az előadások megszervezése, hiszen nincs kellően tágas terem ekkora közösség befogadására. Ilyenkor mindig szükségszerű az adott település vezetését is bevonni a tervezésbe, hiszen a művelődési ház díszterme lehet alkalmas 150-160 ember elhelyezésére.

Az ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEK feldolgozása után summázva: eredményesnek mondható a szakmai nap mind tartalmi, mind szervezettségi szinten.

Kevésbé volt új ismereteket nyújtó, de mindenképp élményben és értékekben gazdag, tartalmas és sok színű volt.

Legsikeresebb volt a délutáni műhelymunka, – a visszajelzések alapján – de a szervezéssel is elégedettek voltak a pedagógusok annak ellenére, hogy nagyobb távolságokat kellett megtenniük a különböző helyszínekig.

PROGRAM SZERINT:

Csesznák Éva óvodavezető néhány percben bemutatta a házigazda zenei óvodát, majd megtekintés után nyugtázva elmondhatjuk, hogy egy igazán otthonos, családias külső és belső, valamint egy  elfogadó – befogadó és nyitott közösség várt bennünket.

A zenei óvoda gyermekeinek játékbemutatója Gallai Tamás és Molnár Veronika óvodapedagógusok vezetésével – „Őszi betakarítás, hálaadás” címmel igazi kikapcsolódást és élményt nyújtott mindannyiunk számára.

A gyermek nem zenél: osztatlan egység az ének, tánc, játék.” (Kodály Zoltán)

Első előadónk keresztyén témakörben Dr. Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató volt.

„Mert ezt Isten hagyta” címmel, a néphagyományokról tartott ismertetőt, amelyek jellemzőek az evangélikus közösségekben.

Utána Papp Kornélia (Brunszvik Teréz díjas hagyományéltető óvónő) előadását hallgattuk meg,Keresztyén néplélek a magyar népi gyermekjátékokban” címmel, akivel a délután folyamán is találkozhattunk, népi játékok tanítása közben.

EBÉD:

Gyalogos sétát tettünk a mellettünk lévő KORONA ÉTTEREM-be, ahol a menü elfogyasztása után továbbsétálunk az evangélikus templomba. Ott az „Erős vár a mi Istenünk” eléneklése után a Ferenczi Múzeumba és a Zenei Óvodába vettük az irányt.

(A templomban megcsodálhattuk az új orgonát, melynek szentelési alkalma a REFORMÁCIÓ 500 ünnephez kötődik.)

Az óvodába érkezve megkondult az udvaron felállított harang, amely a REFORMÁCIÓ 500. évfordulójára öntetett!

Kávé, sütemény biztosított volt a délután folyamán, és megkóstolhattuk a langallót is.

FERENCZI MÚZEUMBAN:

  • Zenefestés – Farkas Veronika művészetterapeuta vezetésével
  • Népi játékok tanítása Papp Kornélia vezetésével

ÓVODÁBAN:

  • Egyszerű népi hangszerek –  bodzacsörgő elkészítése                      

            Kertész József irányításával

  • Egyszerű népi hangszerek – ZÚZOLÓ (szárduda) elkészítése

            Csiki Lóránt irányításával

A tavaszi szakmai nap helyszíne Várpalota lesz.

Nagy öröm számomra, hogy sokan érdeklődnek az országos óvodai továbblépzések iránt, mely lendületet ad számomra, hogy tovább gondoljam az összetartozás jegyében a szakmai tartalmakat. Ez egy olyan bizalom felém/felénk a pedagógus közösség részéről, mely Istentől való, mely értelmet ad további tantárgygondozói munkálkodásomnak még akkor is, ha időközben akadnak nehézségek a szervezés folyamatában.

Soltvadkert, 2017. november 26.

Lakatosné Hachbold Éva
EPSZTI Tantárgygondozó

  • Default
  • Title
  • Date
load more hold SHIFT key to load all load all

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com