Evangélikus Pedagógiai Intézet

● Számlázási és postacím: 1085 Budapest, Üllői út 24. ●  Központi e-mail cím: epszti@lutheran.hu

Tanítók szakmai napja - november 14. Budapest

Evangélikus Tanítók Országos Szakmai Napja

2017.11.14.

„A közhiedelemben, – de még a pedagógusok körében is – elterjedt nézet,

hogy az olvasás fejlesztése szinte kizárólag a szépirodalmi művek olvasását,

olvastatását jelenti.

Az olvasásfejlesztés ennél valójában jóval tágabb tevékenységi kört ölel fel.”

  (Magyar Olvasástársaság: Az olvasás össztantárgyi feladat)

 

A magyarországi evangélikus általános iskolák tanítói regionális szakmai napon vettek részt 2017. november 14-én.

„Olvasni értőn és örömmel – irodalom az alsó tagozaton”

című program Budapesten a Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola közreműködésével, Szunyoghy Györgyi igazgatóhelyettes áldozatos munkájának köszönhetően valósult meg. Az ország 12 evangélikus általános iskolájából - Győrből, Sopronból, Pápáról, Bonyhádról, Albertirsáról, Aszódról, Miskolcról, Nyíregyházáról, Orosházáról, Mezőberényből és Budapestről érkezett 50 tanító a program megtekintésére.

Tanitok szakmai napja foto


A közös együttlétet hagyományosan áhítattal kezdtük, melyet Brebovszkyné Pintér Márta az intézmény iskolalelkésze tartott, a közös éneklést – „Erőt adsz minden helyzetben” -  Szunyoghy Györgyi kísérte gitáron. A lelkésznő az Útmutató aznapi igéjét idézte „Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak”(3Jn4) – az igazságban Istennel járnak. Igemagyarázatában utalt arra, hogy hogyan válik valaki jóvá, sikeres emberré. A nap aktualitásához illeszkedően saját élményét mondta el, hogy hogyan látta a szüleit olvasni és hogyan vált önmaga is olvasóvá. Az áhítatot követően két tanítási órát láttunk, amelyekről Székelyhidi Tünde tanítónő beszámolója alapján kapunk betekintést. Alsó tagozatos kisdiákok közül a legkisebbek és a legnagyobbak egy-egy bemutató óra keretében adtak ízelítőt a mesék birodalmában és a meseregények világában tett utazásaikból. Minden gyermeknek szüksége van mesékre. Ösztönösen vonzódnak a könyvekhez, kíváncsiságuk és fantáziájuk határtalan. A bennük élő olvasó embert az iskolába lépést követően kell előcsalogatnunk. Első osztályban a betűk megismerésével kezdődik az az izgalmas út, ami a mese csodájától az olvasás öröméig vezeti őket. Mindkét tanítási óra a könyvekkel való kapcsolatra hívta fel a figyelmet. Az 1. a osztály nebulói tíz héttel ezelőtt indultak el ezen a felfedező úton. Badak-Páldi Annamária tanító néni segítségével mára igazi iskolásokká váltak. A bemutató órán a kis vakond története foglalta keretbe azokat a játékos feladatokat, melyekben bizonyították ügyességüket, bátorságukat, a betűtanulás során szerzett tudásukat. A tanítónő módszertani tudása, a bemutatott eszköztár minden jelenlévő számára tudott olyan újdonsággal vagy tudásának rendszerezésével szolgálni, ami hasznos lehet mindenki számára saját munkájában. A tanítási órán mindvégig a játékosság, a mozgás, az élményszerűség volt jelen. A 4. b osztály tanulói Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány című könyvét dolgozták fel, Miski-Gere Natália tanító néni közreműködésével. A kisregény fejezeteit csoportmunkában, változatos feladatok során ismertették meg a hallgatósággal. Megmutatták, hogyan lehet szavakkal, mondatokkal mesélni, mozdulatokkal, némán játszani, szórakozva tanulni, az olvasást és a szövegértést élményszerűvé tenni. Nagyon jó módszertani megoldásokat láttunk arra, hogy a kortárs gyermekirodalom feldolgozása hogyan történik. A feladatok szétosztása, szereplők megrajzolása, néma szerepjáték, kooperatív munka - mind a mai gyermekek érdeklődésének fenntartását szolgálták az olvasottak feldolgozása során.

Tanitok szakmai napja foto4

A szakmai nap a Kaposvári Egyetem docensének, a Magyar Olvasástársaság elnökének, Dr. Gombos Péternek előadásával folytatódott melynek címe és témája „Olvasni értőn és örömmel – irodalom az alsó tagozaton” volt. Először felvázolta a jelenlegi magyarországi helyzetet a különböző felmérések tükrében a szövegértésről illetve a gyermekek olvasási szokásairól. Előadásából néhány gondolat: 2005-ben a gyermekek 65 %-a, 2017-re a 2/3-a egyetlen könyvet sem olvasott el. Megemlítette a „Pán Péter” szindrómát – nem akar felnőtté válni – mely napjainkra nagyon jellemző a fiatal felnőttek körében. Az olvasás hiánya a szövegértés hiányát eredményezi, mely tanulási problémákhoz vezet. Feladatunk tehát, hogy az élményszerű olvasás visszatérjen a kisiskolások napjaiba. Ennek felelőssége a pedagógusokon is nyugszik, ma amikor Magyarországon 1,5 millió facebook függő van.  Az alsó tagozatosoknak sok mesét, egyre inkább meseregényt kell olvasniuk – a fő probléma nem is ennél a korosztálynál jelentkezik.  A jó irányú változás jellemző rájuk. A szövegértése a kutatások és mérések alapján az alsósoknak még jó, majd ez a felső tagozaton fokozatosan romlik. Az eredmények megtartásának érdekében minden tanítási órán alkalmazni kellene az olvasási stratégiákat például a skimmingelést, a címmeditációt, az előzetes ismeretek aktivizálását az ismeretterjesztő szövegeknél. Előadása végén a gyermekirodalom néhány kiemelkedő alkotását javasolta felvenni az ajánlott olvasmányok közé a kortárstól a klasszikusig.

Tanitok szakmai napja foto2

A program „A mese az kell” című előadással folytatódott, melyet a Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola két munkatársa Bakó Kata könyvtárostanár-mesemondó és Sebők Zsuzsa pszichológus prezentált. Mindketten szakterületüknek megfelelően – egymásnak adva a szót – kiemelték a meseolvasás, hallgatás fontosságát. Az életkori sajátosságoknak megfelelően ajánlottak meséket a kollégáknak. Fontosnak tartották kiemelni, hogy az 1-2-os korosztály számára igen élvezetes és hasznos a láncmesék hallgatása-olvasása, mert fejleszti a memóriájukat, az ismert szavak és szerepelemek sikerélményhez juttatják őket. Fontosnak tartották, hogy a népmeséket nem lehet elhanyagolni, mert a múltban is a jelenben is hasznos stratégiákat tanítottak a konfliktuskezelésre, a közösségépítésre, életmód alakításra. Megemlítették, hogy közös munkájukban a tevékenységgel, drámajátékkal egybekötött meseterápiát sikeresen alkalmazzák iskolájukban a különleges bánásmódot igénylő gyerekek körében. A program végén a tanítók Bakó Katától egy élőszavas mesét vihettek magukkal haza élményként útravalóul.

(Zámbóné Karner Anikó, tantárgygondozó)


 • Default
 • Title
 • Date
load more hold SHIFT key to load all load all
 • Default
 • Title
 • Date
 • Default
 • Title
 • Date
load more hold SHIFT key to load all load all
 • Default
 • Title
 • Date

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com